Na sastanku održanom 25.06.2019. godine u prostorijama Gradske uprave Novi Pazar, na kome su prisustvovali gradonačelnik Nihat Biševac sa saradnicima i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar dr. Enver Gicić i sekretar Medžlisa Hajro Tutić, nastavljeni su razgovori u vezi obnove Ejup-begove džamije.
Imajući u vidu da je obnova Ejup-begove džamije duhovni i kulturni interes Islamske zajednice, Grada Novog Pazara i građana, sagovornici su donijeli zaključak da Islamska zajednica i Grad Novi Pazar ulože napore u cilju okončanja postupka vraćanja parcele na kojoj je bila izgrađena Ejup-begova džamija, koji se vodi pred Agencijom za restituciju.
Također, zaključeno je da Grad Novi Pazar, osim radova na parternom uređenju prostora koji se trenutno izvode, ne planira izgradnju drugih objekata, te da će nakon donošenja rješenja Agencije za restituciju o vraćanju Islamskoj zajednici parcele na kojoj je bila izgrađena Ejup-begova džamija, Grad Novi Pazar pružiti administrativnu i stručnu pomoć i podršku obnovi Ejup-begove džamije.

Informativna služba Medžlisa

About The Author

Related Posts