Kadrovska struktura

Prof. dr Enver Gicić, predsjednik Medžlisa

2014-12-30 18.42.53 (1) (1)Prof. dr Gicić (Filduza) Enver rođen je 04. 03. 1976. godine u selu Žabren, opština Sjenica. Završio je srednju „Gazi Isa-beg“ medresu u Novom Pazaru 1995. godine. U Libanu je završio Islamski univerzitet „Islah“ 2001. godine. Postdiplomski studij šerijatskog građanskog prava i metodologije šerijatskog prava je završio također u Libanu 2002. godine.
Na Internacionalnom univerzitetu, Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, magistrirao je 2007. god., na temu „ Islamsko bankarstvo – koncepcija i mehanizmi “ i stekao zvanje magistra ekonomskih znanosti. Na pomenutom Univerzitetu doktorira 2009. god., na temu „Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima u islamu”.

Po povratku u Novi Pazar, počinje da radi kao profesor u medresi. Pored toga što radi kao profesor u medresi, prof. dr Enver Gicić je radio kao asistent na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. On je takođe bio i imam u više gradskih džamija. Od 2012. god., radi kao profesor fikha na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i obnaša funkciju predsjednika Medžlisa Novi Pazar. 2013.godine je izabran na funkciju Dekana Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, iste godine na izborima za Predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je bio i kandidat za Predsjednika. Vijećnik je u Bošnjačkom nacionalnom vijeću ispred liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju”.

Autor je brojnih naučnih radova, saradnik je nekoliko časopisa, redovno učestvuje na tribinama, seminarima naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Prof. dr Enver Gicić živi i radi u Novom Pazaru. Oženjen je i otac je osmoro djece.

 

 

GLAVNI IMAM- dr. Enver ef. Omerović

 

 

LIČNE INFORMACIJE

 

Ime i prezime:  Enver Omerović

Adresa: oslobođrenja       T2/4

Telefon: 00381 64 8891589

E-mail: mekanlija@hotmail.com

Državljanstvo:  Makedonsko

Datum rođenja 30.08.1976

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 

1991-1995  Medresa Gazi Isa – beg u Skoplju

1996-1990 Institut za Arapki jezik na Ummu Al Qura univ.

1991-1992 Specijalizacija Arapki jezik na Ummu Al Qura univ.

1993-1997 Fakultet Islamskog misionarstva, osjek Kur an i Sunet, na Ummu Al Qura univ.

1998- 2004 Magistar islamskih nauka, Fakultet Islamskog misionarstva na Ummu Al Qura univ.

2018-2019 Doktor Islamskih nauka, Fakultet za Islamske studije u Novom Pazaru.

 

RADNO ISKUSTVO

 

2009 – 2010 sekretar ureda za Hadz.

Od 2009 radi kao profesor u Medresi Gazi Isa – beg u Novom Pazaru

Od 2009 radi kao profesor na Fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru  na predmeta: Arapksi jezik i konverzacija, Kuran i kuranske nauke.

2009-2010 Glavni imam Medžlisa Novi Pazar

2010- 2018 šef Vjersko prosvetne službe.

Od 2013 radi kao šef Ureda za Hadž.

Od 2019 ponovo je biran za Glavnog imama Medžlisa Novi Pazar

 

MATERNJI JEZIK: Bosanski

 

DRUGI JEZICI

 

Arapski jezik:

  • Čitanje: odličan
  • Pisanje: odličan
  • Izgovor: odličan

Albanski jezik:

  • Čitanje: odličan
  • Pisanje: odličan
  • Izgovor: odličan

Ućestvovao je na mnogim tribinama, koferencijama i kursevima.