Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar, u skladu sa nedavnim dogovorom na sastanku u Gradskoj upravi u vezi lokaliteta Ejup-begove džamije, uputio je dopis u kojem traži od gradonačelnika Nihata Biševca nastavak razgovora u cilju iznalaženja neophodnog rješenja.
Medžlis također zahtijeva da se do postizanja konačnog dogovora hitno obustave svi građevinski radovi na ovom lokalitetu, kako ne bi došlo do daljeg kompliciranja ovog pitanja.

Informativna služba Medžlisa