Imam: Fikret-ef. Camić

Džamija je napravljena 1993. godine na zemljištu dvojice vakifa: rahm. hadži Muharema Hamidovića i rahm. Sadika Dupljaka. Prvobitno je izgrađen samo prostor za klanjanje da bi nakon nekoliko godina dograđeni gasulhana sa novom abdesthanom i prostorije za mekteb i slične namjene.

Džemat broji preko 200 domaćinstava. Od aktivnosti koje se obavljaju u džamiji jesu redovno obavljanje pet dnevnih namaza, predavanja tokom mjeseca Ramazana za muškarce i žene. Vjerska pouka se kontinuirano izvodi tokom cijele godine, a intenzivno tokom ljetnog raspusta. Također, u džamiji se nerijetko obavljaju i šerijatska vjenčanja.

Imamsku dužnost od osnivanja džamije vršili su Harun Kačapor, Šefćet Bejtović, a već 18 godina imam je Fikret-ef. Camić.

Džamija je nekoliko puta renovirana, s tim da je pred mjesec Ramazan ove godine doživjela najveću restauraciju dosad kada su obavljeni unutrašnji molerski radovi, postavljeni novi mihrab, mimber, ćurs i ograda na mahvilu.

Glas islama 287, strana 9, Tema broja

About The Author

Related Posts