Druga grupa mutemira koja obavlja obrede umre u organizaciji Mešihata Islamske zajednice uspješno je okončala sve propise.
Prvih pet dana boravili su u Medini. Svoje vrijeme ispunili su obavljanjem namaza u džamiji Allahovog Poslanika, učenjem Kur'ana, spominjanjem Allaha, donošenjem salavata i selama na Resulullaha i drugim ibadetima. Obišli su sve znamenitosti Medine poput Uhuda, Kuba džamije i određenih historijskih lokacija gdje je Poslanik a.s. vodio bitke.
Predstavnici Udruženja studenata Bošnjaka u Medini priredili su doček za goste iz Sandžaka i tim povodom se prigodnim predavanjem obratio muftija sandžački hfz. Abdurrahman ef. Kujević.
Nakon toga mutemiri su se u ihramima uputili prema Mekki, obavili tavaf oko Kabe, saj između Saffe i Merve i radi edukacije obišli najvažnija mjesta u Meki za koje su vezani propisi hadža.
Allahovi gosti iz Sandžaka su, kako u Medini tako i u Mekki, smješteni tik uz časni Haremi šerif tako da su svo svoje vrijeme mogli posvetiti činjenju ibadeta.
Za dva dana je rezerviran povratak u domovinu direktnim letom, što je novina od ove godine. Svemogući Gospodaru, sačuvaj ih i učini da se vrate zdravi svojim porodicama.

About The Author

Related Posts