Medžlis IZ-e Novi Pazar obavještava džematlije da će se u narednom periodu održati serijal predavanja na temu “Djela srca”, u kojem će se podrobno obrađivati svi srčani ibadeti i duhovne dimenzije čovjeka.
Predavači na datu temu su prof.Edin Redžepović i prof.Dženis Pepić.
Predavanja će se održavati u Hajrudin(Paričkoj)džamiji, sa redovnim terminom subotom nakon jacije namaza.

About The Author

Related Posts