Dana 16.02.2020. godine džemat džamije Varevo je održao kviz islamskog znanja, sa ciljem da se obnovi gradivo i da se nagrade najbolji. Učešće je uzelo 40 mekteblija i svi su pokazali veliko znanje, takmičari su sami izvlačili pitanja i odgovarali.
Prva tri mjesta su osvojili:

1.Talha Balić
2. Ajla Nurović
3. Sajma Nurović

Nakon takmičenja imam džamije Suad ef. Balić je polaznike mekteba nagradio slatkišima.

About The Author

Related Posts