Glavni imam Medžlisa Novi Pazar dr. Enver ef. Omerović dana 01.02.2020. godine obišao je džemat El- Džinan džamije i imama džamije Tarik ef. Abdul Khalika.
On je prisutnima na predavanju govorio o 182. ajetu sure El-Bekare:
“O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni“
Glavni imam je govorio o značaju i mudrosti upute Kur'ana svim muslimanima i osvrnuo se na trenutna iskušenja i bolesti koje su zadesile neke zemlje svijeta.

About The Author

Related Posts