Hadž je uzvišeni ibadet i on ima svoje mudrosti, koristi (materijalne, duhovne, pojedinačne, kolektivne, lokalne i svjetske), ciljeve i tajne. Jedna od mudrosti hadža je i ta da musliman izlazi iz uže sredine koja ga okružuje i upoznaje se sa muslimanima cijeloga svijeta, te tako proširuje svoje spoznajne horizonte. Hadž muslimane uči miru i toleranciji. Hadž je mjesto i vrijeme mira i tolerancije.

 

Hadž je jedan od stubova islama i farz (stroga vjerska dužnost) svakom slobodnom, punoljetnom i pametnom muslimanu i muslimanki koji posjeduje imovinu za putovanje i slobodu puta. Uzvišeni Allah kaže:

Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti. (Ali Imran, 97)

Od Ebu Hurejre r.a. prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je: ‘Koje djelo je najvrjednije?’ Odgovorio je: ‘Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika.’ Onda je ponovo upitan šta je potom najvrjednije, pa je odgovorio: ‘Ulaganje napora na Allahovom putu.’ Onda je ponovo upitan: ‘Šta je potom najvrjednije?’ Odgovorio je: ‘Kod Allaha primljen hadž.”

Hadž je stroga obaveza, koja je bila poznata i prije pojave islama. Ona datira iz vremena Ibrahima, alejhis-selam. Arapi su redovno obavljali hadž i prije poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je očistio ovaj obred od širka. Hadžije to potvrđuju, izgovarajući telbiju, prilikom obavljanja hadža, riječima:

“Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde venni’mete leke ve-l-mulk la šerike lek.” (Odazivam Ti se, o moj Allahu, odazivam, odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, odazivam Ti se, samo Tebi pripada zahvala, samo Ti pružaš Svoje blagodati i imaš apsolutnu vlast. Ti nemaš sudruga!)

Hadž je uzvišeni ibadet i on ima svoje mudrosti, koristi (materijalne, duhovne, pojedinačne, kolektivne, lokalne i svjetske), ciljeve i tajne. Jedna od mudrosti hadža je i ta da musliman izlazi iz uže sredine koja ga okružuje i upoznaje se sa muslimanima cijeloga svijeta, te tako proširuje svoje spoznajne horizonte. Hadž muslimane uči miru i toleranciji. Hadž je mjesto i vrijeme mira i tolerancije. Hadžija u toku obreda hadža ne ubija životinje, ne siječe grane drveća, ne kida bilo koje bilje i od njegova uznemiravanja su svi pošteđeni. Hadžije se navikavaju na jednakost u toku obreda hadža. Muslimani osjećaju pravu jednakost kroz namaz i daleko jaču jednakost kroz hadž. Svi su u namazu, u safovima, ali je moguća razlika u nošnji, po kojoj se neko razlikuje od drugih. Međutim, na hadžu se brišu i te razlike. Sve hadžije zaogrnute su u bijele ihrame i brišu sve vanjske razlike među vjernicima. Za hadž se može kazati da je to hidžra Stvoritelju.

Hadžija ostavlja svoju domovinu, porodicu, imetak i poslove i ide na put, odazivajući se pozivu Allaha, dželle še'nuhu, kad naređuje Ibrahimu, alejhis-selam:

I oglasi ljudima hadž! Dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta dalekih. (Hadž, 27)

Zbog tog poziva hadžija u telbiji ponavlja: “Lebbejkellahume lebbejk.”

Izvršavanjem hadža musliman upotpunjuje svoju vjeru i stavlja pečat u ibadetu svome Gospodaru dž.š. Stoga je obaveza svakog hadžije prethodno pokajati se, eliminisati nepravdu, izmiriti dugovanja, opskrbiti sve one o kojima se on brine sve do svog povratka, ispuniti dogovorene poslove, osigurati dovoljno sredstava zarađenih na halal način, snaći se za dobrog saputnika koji će mu koristiti; ako Allaha spomene on ga pomaže u tome, ako se prepadne on ga ohrabruje, ako oslabi on ga osnažuje, a ako se obeshrabri on ga podstiče na sabur.

 

Važnost boravka na Arefatu

Od Džabira se navodi slična predaja u kojoj stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Na Dan Arefata Allah dž.š. se spusti na (najbliže) nebo, hvali se Svojim melekima govoreći im: ‘Pogledajte robove Moje, došli su mi iscrpljeni i prašnjavi iz raznih mjesta dalekih. Izjavljujem da Sam im već oprostio.’ Meleki reknu: ‘O Gospodaru, među njima ima onih koji su neposlušni.’ ‘Opraštam i njima’ – odgovori Allah dž.š.“ Allahov Poslanik s.a.v.s. na kraju kaže: „Ni u jednom danu Allah ne poštedi Svoje robove od vatre više nego na Dan Arefata.“

Stoga je poželjno da hadžijska srca budu osjećajna, a da im jezici stalno Allaha spominju, iz zahvalnosti za počasti koje im je njihov Milostivi Gospodar priuštio, pozvavši ih Svojoj Kući, Sebi u goste.

Neka se hadžije prisjete da su na tim mubarek mjestima boravili svi Allahovi poslanici i Njegovi odabrani robovi. Neka znaju da su i danas prisutni Njemu najbliži i najdraži. I neka se čuvaju grijeha, posebno dok borave u Mekki, u neposrednoj blizini Bejtullaha. Obraćajući se jednom prilikom stanovnicima Mekke Omer bin el-Hattab r.a. je rekao: „O Mekkelije, bojte se Allaha u ovom vašem haremu. Znate li ko je ovdje stanovao i boravio prije vas? Bile su generacije prije vas koje su dozvoljavale zabranjeno i nisu respektovale svetost Kabe, pa su propale. Zatim je Allah dž.š. odredio ovako kako jeste. Tako mi Allaha, radije bih uradio deset grijeha van Mekke negoli samo jedan u Mekki.“

 

 

Našta hadžije treba da posebno obrate pažnju

Hadžije treba posebno da vode računa o svome govoru i da se trude da iz njihovih usta ne izađe ništa što bi rasrdilo njihovog Gospodara ili bilo koga od Njegovih stvorenja.

Umjesto griješenja, neka razmišljaju o svojoj nepokornosti Allahu i neka plačući mole Svemogućeg za oprost. Takva razmišljanja spriječit će ih od pogrešaka, a hadž obavljen bez griješenja uzdiže hadžiju na najviše stepene kod Allaha dž.š. Habibu-l-Mustafa s.a.v.s. rekao je: „Ko hodočasti Kabu i ne bude griješio spolno općeći i govoreći grješan govor, vratit će se čist od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila.“

Tavvaf, hodanje oko Kabe,  također je Allahu ugodno djelo, dok je namaz u njenoj blizini višestruko vrjedniji od namaza na bilo kom drugom mjestu. Abdullah bin Omer, Allah bio zadovoljan njime i njegovim ocem, kaže da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: „Namaz u ovoj mojoj džamiji vrjedniji je od hiljadu namaza na drugim mjestima, osim Mekke, a namaz u Mesdžidu-l-haramu vrjedniji je od sto hiljada namaza na drugim mjestima, dok je namaz obavljen (u borbi) na Allahovom putu vrjedniji od sto hiljada namaza.“ Zatim je Resulullah s.a.v.s. rekao: „Hoćete li da vas obavijestim šta je vrjednije od toga? Čovjek koji u gluho doba noći ustane, lijepo uzme abdest i klanja dva rekata želeći postići ono što je kod Allaha vrjednije i od toga.“

 

Koja su to znamenja očevidna

Znamenja očevidna, o kojima Kur'an časni govori, pobuđuju respekt i divljenje prema Kabi. Ta znamenja su: Mekamu Ibrahim, mjesto gdje je Ibrahim a.s. klanjao i odakle je po zapovijedi svoga Gospodara pozvao ljudske duše na hadž. Hadžeru-l-esved – Crni kamen, koji je, kako reče Alejhisselam: „…spušten iz Dženneta i bio je bjelji od mlijeka, pa je zbog toga što su ga doticali i ljubili grješnici pocrnio.“ Zatim, tu su Saffa i Merva između kojih je hazreti Hadžera, supruga Ibrahimova a.s, hodala žedna, silno priželjkujući vodu. Nakon što je rodila sina Ismaila, Allah ju je počastio pitkom vodom vrela Zemzem koje je također jedan od jasnih Allahovih znakova. Ma koliko da se pije njegova voda, nikome neće nauditi. Kad ga se hadžija napije, utoli mu i glad i žeđ. Voda tog mubarek izvora ima iscjeliteljsku moć, a ako se iskreno i čista srca Allah zamoli za neku hajirli želju, prije pijenja, Uzvišeni udovolji toj želji.

Stoga, nesumnjivo, onaj ko, iskreno se pokajavši, hodočasti Kabu, on je siguran u Haremu i siguran je od Allahove kazne na Sudnjem danu.

Nevjerovanje u obaveznost hadža i znamenja očita koja se kriju u njemu neće nauditi Allahu, kao što mu ni naše vjerovanje neće koristiti, jer on je “Neovisan o bilo kome”. Naše vjerovanje je radi naših potreba i ovisnosti o Gospodaru svjetova.

Kao što im iskazujemo počast ispraćajući ih na hadž, poželjno je da ih s još većim respektom dočekujemo. Ibn Abbas r.a. rekao je: „Kada bi oni koji su ostali kod kuće znali s kakvim se vrijednostima hadžije vraćaju, pri njihovom pristizanju ljubili bi čak njihove jahalice, jer oni su jedini od ljudi Allahovi gosti.“

Rezimirajući o vrijednostima hadža, spomenimo još neke koristi:

Brisanje grijeha

Svaki vjernik koji je odlučio da obavi hadž treba da zna da je hadž prilika za brisanje naših mnogobrojnih grijeha. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko obavi hadž, ne približavajući se intimno supruzi i ne govoreći nepristojne i ružne riječi, ne kršeći Allahove propise, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.

Ulazak u Džennet

Obavljanje hadža jedan je od povoda za ulazak u Džennet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Umra do umre je iskup za grijehe koji se počine između njih, a za primljeni hadž (hadž mebrur) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefekun alejhi)

Najbolje djelo

Obavljeni hadž je jedno od najboljih dela u islamu.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan koje je delo najbolje, pa je odgovorio: ‘Verovanje u Allaha i Njegovog Poslanika.’ ‘A koje delo nakon toga’ – upita neko. ‘Borba – trud na Allahovom putu’ – odgovori on. Nakon toga opet je upitan: ‘A koje delo nakon toga?’ ‘Hadž mebrur – primljeni hadž kod Allaha’ – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Muttefekun alejhi)

Džihad za žene

Aiša, majka svih pravovjernih, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, vidimo da je džihad najvrjednije djelo, pa zar se i mi, žene, nećemo boriti?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Najvredniji džihad za vas jeste hadž mebrur.” Poslije Poslanikovog odgovora, Aiša, neka je Allah zadovoljan sa njom, rekla je da neće izostavljati obavljanje hadža.

Otklanja siromaštvo

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Obavljajte hadž i umru, jedno iza drugoga, jer zaista oni otklanjaju siromaštvo i brišu grijehe kao što mijeh uklanja prljavštinu od zlata i srebra.” U komentaru hadisa u Tirmizijinoj zbirci kaže se: “Moguće je da otklanja ‘spoljno’ siromaštvo bogatstvom i ‘unutrašnje’ bogatstvom duše.’” (Tuhfetul-Ahvezi)

Gosti Milostivog

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Hadžije i oni koji su došli na umru su Allahova delegacija i izaslanstvo, pozvao ih je pa su Mu se odazvali, zamolili su Ga, pa im je udovoljio.”

Smrt hadžije

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je o počastima koje će biti ukazane hadžiji ukoliko se desi da preseli na svom plemenitom putu. Dok je jedan čovjek putovao na hadž, pregazila ga je deva i usmrtila, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim ashabima: “Okupajte ga vodom i sidrom, stavite ga u ćefine od dva dijela i ne zamotavajte mu glavu i nemojte ga balzamirati. On će biti proživljen, a učit će telbiju.”

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, učini nas od onih koji obavljaju hadždž-mebrur (bez grijeha obavljen hadž), uputi i učvršti naše supruge i djecu, učini naše potomke istinskim nosiocima islama, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Glavni imam Medžlisa Novi Pazar dr. Enver ef. Omerović

About The Author

Related Posts