GRADONAČELNIK NOVOG PAZARA

G-din Nihat Biševac

Poštovani

Primijetili smo da se posljednjih dana na lokalitetu pored Kulturnog centra izvode određeni radovi na uređenju tog prostora. Opće je poznato da se radi o lokalitetu gdje se nekada nalazila Ejup-begova džamija koja je 60-ih godina porušena. Riječ je o parceli koja spada u oduzetu vakufsku imovinu čija restitucija je u toku u skladu sa Zakonom usvojenim 2006. godine. Član 36. zabranjuje dalji promet predmetne imovine koja je u postupku restitucije.

Vjerujem da ste kao gradonačelnik svjesni važnosti obnove porušenih džamija, kao i vraćanja oduzete vakufske imovine.

Tokom izvođenja pomenutih građevinskih radova na lokalitetu su otkriveni ostaci temelja Ejup-begove džamije, u šta smo se uvjerili na foto-snimcima koje smo dobili od građana.

U duhu Zakona i interesa građana, Islamske zajednice i grada, od Vas očekujemo da planove uređenja ovog prostora opredijelite prema ponovnom podizanju srušene Ejup-begove džamije, a to znači isključiti planiranje gradnje bilo kog drugog objekta na tom prostoru. U tom cilju spremni smo na punu saradnju.

S poštovanjem

Predsjednik Medžlisa

Prof. dr. Enver Gicić

About The Author

Related Posts