Na trećoj redovnoj sjednici Medžlisa IZ-e Novi Pazar,održanoj 07.09.2021. godine na kojoj je prisustvovalo rukovodstvo Medžlisa kao i članovi Odbora, razmatran je dosadašnji rad Medžlisa, aktualna dešavanja, vjerski život kao i planovi razvoja Medžlisa.
Na sjednici koja je ocjenjena vrlo konstruktuvnom došlo se do zaključka da je rad i funkcionisanje Medžlisa na jednom zavidnom nivou. Vidi se izuzetni doprinos u poboljšanju odnosa Medžlisa prema službenicima kao i pogled na sami Medžlis od strane imama i džematskih odbora.
Jedan od zaključaka je bio potpuna podrška Medžlisa IZ-e Novi Pazar prethodnom stavu Mešihata na reagovanje povodom intoniranja državne himne početkom školske godine. Razgovaralo se o poboljšanju vjerske pouke-mekteba, vakufske imovine a sve u cilju poboljšanja rada Medžlisa. Predsjednik medžlisa Enes ef. Ibrović i glavni imam dr. Enver Omerović zahvalili su svima na konstruktivnosti i prijedlozima u radu Medžlisa i poželjeli da nastave da uspješno rade na putu Božijeg zadovoljstva.
Informativna služba Medžlisa

About The Author

Related Posts