U četvrtak 23. 12. 2021 godine na Fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru mr. Hajrudin Ahmetović uspješno je odbranio doktoraku disertaciju na temu „Imam Ebu Dža'fer et-Tahavi i njegova metodologija u knjizi Ahkamu-l- Kur'ani -l-Kerim” i stekao zvanje doktora Islamskih nauka.
Komisiju činili su

prof. dr. Mevljud Dudić, predsjednik,

prof. dr. Siham Mawed,

član komisije i mentor kandidata doc. dr. Enver Omerović.

Mr. Ahmetović Hajrudin, rođen 08.05.1978. god. od majke Zejnebe i oca Tahira, u Gračanici kod Doboja.
Osnovno školovanje završio je u svome mjestu Mala Brijesnica.
Srednju školu završio u Gračanici.
Po završetku srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Tuzli i Islamsku pedagošku akademiju u Zenici.
Nakon završetka druge godine Ekonomskog fakulteta i prve godine IPA u Zenici, 2001. god. odlazi na studije u KSA, na Islamski univerzitet u Medini.
Dvije godine provodi na Institutu za arapski jezik, nakon čega upisuje Fakultet misionarstva i temelja vjere, kojeg sa odličnim uspjehom završava 2007. god.
Godine 2014/15. upisuje postdiplomske studije na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i uspješno ih završava 2018. god., kada upisuje doktorski studij na istom fakultetu. Autor je jedanaest objavljenih djela, od kojih je i Tefsir džuza Amme.
Na samom početku kandidat se obratio i izrazio zahvalnost komisiji a naručito predsjedniku Mešihata glavnom muftiji dr. Mevlud ef. Dudiću.
Svoje izlaganje je započeo riječima:
Poštovani predsjedniče Mešihata, vrhovni muftija Mevlud ef. Dudić

Pred Vama se nalazi rad na temu “Imam Ebu Dža‘fer et-Tahavi i njegova metodologija u knjizi Ahkamu-l-Kur’ani-l-Kerim” koji predstavlja prikaz života islamskog velikana Ebu Dža‘fera et-Tahavija i analizu njegovog djela Ahkamu-l-Kur’ani-l-Kerim.
Ovom prilikom molimo Allaha dž.š da podari dr. Hajrudinu Ahmetoviću svako dobro na oba svijeta i da još dugo godina svojim znanjem koristi našem narodu.