“Uistinu, Mi smo ga spustili u Noći kadra! A znaš li ti kakva je to Noć kadra? Noć kadra od hiljadu mjeseci je bolja! U njoj, po dopuštenju njihova Gospodara, silaze meleki zajedno s ruhom zbog svakoga emra. Spas je ona sve dok ne svane zora.” (El-Kadr, 1-5)

Ispunjeni nadom u Božiju milost muslimani širom svijeta dvadeset sedmu noć Ramazana dočekuju sa posebnim ushićenjem i radošću, nadajući se da je ona blagoslovljena kadarska noć. Noć milosti i Božije upute . Noć Allahove odluke i određivanja sudbine za narednu godinu. Noć kada se odigrao najznačajniji događaj od samoga početka ljudskog roda do danas, spoj Neba i Zemlje – objava Kur'ana i silazak upute cijelom čovječanstvu. Noć kada je milost Svevišnjeg spuštena svim svjetovima.

Počast je biti dio zajednice koja slijedi dini islam i kojoj je data mogućnost da se trudi ne bi li “zaradila” nagradu i oprost Onoga ko spusti Svoju milost čovječanstvu u toj noći, noći blagoslova i najvećih darova. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: “Onome ko provede noć Kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe”. 

Ova noć je prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pruža čovjeku. Stoga je ona, zaista, za iskrene muslimane, velika hedija! Pa ćemo se mi, muslimani, i ove godine  potruditi da se okoristimo njenim blagodatima i da uberemo njene plodove koje ćemo kušati i na onom svijetu.

Iz činjenica i uputa našeg Poslanika, a.s., saznajemo da nije određeno kad tačno pada ova sudbonosna noć, jer je mudrost Uzvišenog Allaha tako htjela, a znamo da do mudrosti Njegovih djela ljudski um ne dopire. Međutim, do insana je da tokom cijelog mjeseca ramazana, a naročito u neparnim noćima zadnje trećine, čini ibadet, moli Allaha, dž.š., za oprost riječima koje je Miljenik ljudskog roda, salavat i selam na njega, izgovarao: “ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA'FU ANNI!” – “Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni!”

Mladi iz ove mubarek noći treba da ponesu saznanje da se prvih pet ajeta Kur'ana koji su objavljeni Muhammedu, s.a.v.s., dok je boravio u pećini Hira, odnose na nauku i sticanje znanja putem čitanja.

Također, Kur'an sadrži hiljade imperativa, ali je između svih tih imperativa i naredbi, naredba ”Uči!”, bila prva naredba kur'anske Objave.

Na globalnom planu, ova noć je bolja od hiljadu mjeseci, a hoće li to biti na našem pojedinačnom planu sudbonosna noć, noć prekretnice u našem životu, noć našeg buđenja, aktiviranja, žustrog kretanja naprijed, ili još samo jedna obična noć u nizu, to zavisi od nas!

  1. noć ramazana pada u srijedu 27. aprila 2022.

About The Author

Related Posts