Hafiska dova za Harisa i Šemsu Saračević

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji organizira Hafisku dovu za hafiza Harisa Saračevića i hafizu Šemsu Dacić – Saračević. Diplome o stečenom zvanju hafiza i hafize Kur'ana Časnog dodijeliće predsjednik Mešihata...

Djeca mekteba Čalap Verdi na izletu

Dana 05.03.2017. godine  djeca  mekteba Čalap Verdi džamije sa svojim imamom Samir ef. Murićem, imali su vanmektebske aktivnosti na spotskom terenu u balonu u naselju Gornji Šutenovac. Za djecu je pored redovne...

Sastanak imama sa musafirima iz Kuvajta

Glavni imam Asmir ef. Crnovršanin  sa imamima Novopazarskog medžlisa  je dana 04.03.2017. godine  ugostio musafire sa Islamskog fakulteta u Kuvajtu. U srdačnom i bratskom razgovoru Asmir ef. ih je upoznao sa ra...