Centralna bajramska svečanost održana je u Arap džamiji u Novom Pazaru. Nakon sabah namaza, u uvodnom dijelu uoči Bajram namaza, vjernicima je pripremljen prigodan program. Odlomke iz Časnog Kur’ana učili su novopazarski hafizi, dok je Hor medrese Gazi Isa-beg učenjem tekbira, salavata i ilahija uljepšao ovo bajramsko jutro.

Prisutnima se obratio muftija beogradski dr. Rešad ef. Plojović.

“Bajramski dani su dani Kur’ana, te dani salavata. Imali ste prilike uživati u učenju Kur’ana naših 7 hafiza i 4 softi koji su nas odmorili učenjem prelijepih ilahija. Poseban broj je broj sedam. Ima jaku simboliku u Kur’anu. Sedam je nebesa, sedam je klasova od po stotinu zrna, a to su ovi naših sedam hafiza iz kojih će, inšallah, nići još na stotine. Oni će biti svjetlo Kur’ana do Sudnjeg dana”, kazao je muftija beogradski dr. Rešad ef. Plojović.

Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu održao predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji muftija dr. Mevlud ef. Dudić. Postač ima dvije radosti, navodi muftija dr. Dudić. Prva od njih je radost zbog dolaska Bajrama.

“Poštovani vjernici, jutros sa rađanjem novog dana i izlaskom sunca nastupilo je vrijeme Ramazanskog bajrama, vrijeme sreće i radosti, ali istovremeno i tuge za iskrene vjernike. Iza nas je Ramazan, ispisane su stranice i zatvorena je knjiga naših djela koja smo činili u odabranom mubarek mjesecu.
Vjernik se raduje Bajramu, zato što je Poslanik a.s. rekao: Postač ima dvije radosti: prvi put kada okonča svoj post i nastupi Bajram i drugi put kada susretne svog Gospodara na Sudnjem danu.“
Naša današnja radost je zbog uspjeha kojeg nam je Uzvišeni Allah omogućio, da upotpunimo post mjeseca Ramazana, da njegove dane postom i drugim ibadetima ukrasimo, a noći namazom i učenjem Kur'ana oživimo. Međutim, naša radost na Sudnjem danu će biti najveća, zbog Allahovog zadovoljstva našim ibadetima i nagrade, kada će nas On Uzvišeni Svojom milošću uvesti u Džennet, kroz vrata Rejjan, kroz koja niko drugi, osim postača iz ovoga ummeta, neće ući”, kazao je muftija dr. Dudić.

Radosna lica vjernika na Sudnjem danu će biti ukoliko budu ustrajali na putu bogobojaznosti i dobročinstva, kazao je muftija Dudić.

“Radovat ćemo se onoga dana kada Uzvišeni Gospodar pozove stanovnike Dženneta: „O stanovnici Dženneta!“ Pa će oni ustati i odgovoriti: „Odazivamo ti se Gospodaru, Koji si nas usrećio i u Čijim rukama je svo dobro.“ Pa će ih upitati: „Jeste li zadovoljni?“ a oni će odgovoriti: „Kako da ne budemo zadovoljni, o Gospodaru naš, kad Si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja?“ Pa će ih pitati: „Hoćete li da vam dam i više od toga“, a oni će odgovoriti: „O Gospodaru naš, a šta je više od ovoga“, a On će odgovoriti: „Dajem vam Svoje zadovoljstvo i nikada se više na vas neću rasrditi.“
Poštovani džemate, ispratili smo mjesec Ramazan, čije smo mubarek dane i noći provodili u postu, namazu, učenju Kur'ana, dovi, dobročinstvu, zajedničkim iftarima, pomaganju, solidarnosti, lijepom ponašanju, lijepom govoru, dijeleći sadaku i dajući zekat, želeći njima postići Allahovo zadovoljstvo, da On Uzvišeni bude zadovoljan nama na Sudnjem danu i mi sa Njim zadovoljni, te da nas učini da budemo sa onima kojima je milost Svoju darovao: od poslanika, iskrenih, šehida i dobrih muslimana, a divno li su oni društvo.Radost vjernika na Sudnjem danu postiže se kroz našu ustrajnu bogobojaznost, pokornost i iskreni odnos prema Allahu dž.š. tokom života na ovome svijetu.
Poštovani braćo, bojte se Allaha javno i tajno i čuvajte se grijeha koje javno činite ili ih skrivate. Znajte da je danas dan kada možete raditi i za svoje postupke nećete polagati račune, a da će sutra doći dan kada će svako morati položiti račune i neće moći ništa promijeniti, dan za koji Uzvišeni kaže: „Ko bude učinio koliko trun dobra vidjet će ga, a ko bude učinio koliko trun zla vidjet će ga.“, podvukao je muftija dr. Dudić.

Ko je učinio i trun dobra – vidjeće ga, jedna je od poruka Muftije.

“Ljubav prema Allahu i strah od Njegove srdžbe i kazne je spriječila mladića koga je žena visokog položaja i izrazite ljepote pozvala na grijeh, a on odbio, uz odgovor: „Ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova“, pa je rezultat kojeg je dobio on i oni od nas koji se na njega ugledaju, to što će biti ubrojani u red sedmorice koje će Uzvišeni Gospodar na Sudnjem danu zakloniti u Svoj hlad, kada drugog hlada, osim Njegovog, neće biti.
Bogobojaznost je ono što je spriječilo djevojčicu u vrijeme Omera ibn Hattaba da na nagovor majke pomiješa mlijeko i vodu i varanjem dođe do veće zarade, uz riječi: „Majko, ako nas Omer ne vidi, pa zaista nas Omerov Gospodar vidi.“
Iskreni vjernik se ne može zasititi činjenjem dobra sve dok je živ i sve dok ne zadobije Allahovo zadovoljstvo i najljepše mjesto u Džennetu. Iskreni vjernik nastoji iskoristiti svaku situaciju i priliku da učini dobro, kako u Ramazanu, tako i nakon mubarek mjeseca.
Kada je u društvu onih koji Allaha spominju i on čini zikr. Kada nastupi namasko vrijeme on je sa onima koji namaz obavljaju. Kada nastupi Ramazan on je od postača. Kada se traži pomoć, on je od onih koji velikodušno pomoć daju. U svakom danu provedenom na ovome svijetu u životu vjernika smjenjuju se različiti oblici dobra, koje Allah dž.š. neće zanemariti, niti će Mu ostati skriveni, shodno riječima Uzvišenog: „A šta god vi od dobra da uradite, Allah to dobro zna“. (El-Bekare, 215)
Poštovana braćo, vi koji ste Ramazan postili, namaz obavljali i noći u ibadetu provodili, koji ste Kur’an učili i dijelili iz onoga što vam je Gospodar dao, od vas se traži da nastavite pokornost Gospodaru i činiti dobro i poslije Ramazana. Prolaznost Ramazana nas upozorava na prolaznost naših života. Naša ramazanska pokornost Uzvišenom Allahu kroz ibadete u mubarek mjesecu treba da nas nauči pokornosti i nakon Ramazana, a naša bajramska radost nagradama za pokornost u Ramazanu treba da nas podstakne na pokornost tokom cijelog našeg života, da bi rezultat toga bilo Allahovo zadovoljstvo i naša radost nagradi na Sudnjem danu prilikom susreta sa Plemenitim Gospodarom.
Mnogo je načina da pokažemo svoju pokornost Uzvišenom Allahu i učinimo dobro, a jedan jeste da pomognemo bratu muslimanu, da otklonimo od njega tegobu i pomognemo u rješavanju njegovih problema, da jedni druge čuvamo, da jedni druge ne uhodimo i ne sumnjičimo”, dodaje on.

Onaj ko je na usluzi bratu vjerniku, Gospodar će uz njega biti, istakao je muftija Dudić.

“Uzvišeni kaže:
„O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, jer su neka sumnjičenja zaista grijeh! I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga – a vama je to odvratno, zato se bojte Allaha, jer On prima pokajanje i Samilostan je.“ (El-Hudžurat, 12)
Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao:
„Ko otkloni od vjernika kakvu dunjalučku brigu ili nedaću, Allah dž.š. će od njega otkloniti njegovu brigu na Sudnjem danu. Ko olakša onome ko je u teškoći na dunjaluku, Allah dž.š. će njemu olakšati na dunjaluku i Ahiretu. Ko pokrije sramotu muslimana, Allah dž.š. će pokriti njegove sramote na dunjaluku i Ahiretu. Allah će biti u pomoći Svome robu, sve dok taj rob bude u pomoći bratu muslimanu.“
Dobročinstvo prema ljudima je put koji vodi Allahovom zadovoljstvu i oprostu, i to ne samo prema ljudima, već i prema životinjama. Prenosi se od Poslanika s.a.v.s. da je Uzvišeni Gospodar čovjeku oprostio sve njegove grijehe i uveo ga u Džennet samo zato jer je napojio psa u pustinji koji je umirao od žeđi, ali isto tako i da će kazniti Džehennemom ženu koja je zatvorila svoju mačku ne dajući joj hranu i ne dozvolivši joj da se sama hrani.
Poštovani džematlije, djela dobročinstva su mnogobrojna i različito vrijedna, kako kaže Allahov Poslanik a.s.:
„Iman se sastoji od 70 i nekoliko dijelova. Najvrjednija je iskrena i čista vjera i robovanje samo Allahu, a posljednji ogranak imana je uklanjanje onoga što ljudima smeta na putu“, zato nemojte omalovažavati bilo koji oblik dobročinstva, makar to bilo i beznačajno, iskoristite svaku priliku da učinite dobro, jer Uzvišeni kaže:
„Ko uradi koliko trun dobra – vidjet će ga. A ko uradi koliko trun zla – vidjet će ga.“ (Zilzal: 7-8)
Kada niste u prilici nešto aktivno i konkretno uraditi, makar dočekajte i susretnite svoga brata muslimana vedra i nasmijana lica, jer ćete i za to kod Uzvišenog Allaha biti obilato nagrađeni”, kazao je muftija dr. Dudić.

Od dragog Boga će posebno niti nagrađen onaj koji je unosio radost u srca drugih ljudi, kaže muftija dr. Dudić.

“Poslanik a.s. je rekao:
„Najdraže djelo Allahu dž.š. jeste ono koje stalno traje, pa makar bilo i malo.“
Poštovana braćo, iskoristimo priliku da u bajramskim danima unesemo radost u srca ljudi oko nas: naših članova porodica, rodbine, prijatelja i braće vjernika. Tražimo nagradu u čuvanju i održavanju rodbinskih veza, dijeljenju sadake i pomaganju onima kojima je imetak uskraćen, jer će nas Allah zbog toga sačuvati dunjalučkih iskušenja.
Nastojte unijeti radost i sreću u srce svakog muslimana i muslimanke koje susretnete, podstičite ljude na dobro, a odvraćajte od grijeha. Bajram je dan zijareta, praštanja, samilosti i suosjećanja, dan plemenitih duša koje se međusobno još više zbližavaju kroz međusobno rukovanje i čestitanje. Zato stisnite ruke jedni drugima, oprostite jedni drugima, osjetit ćete radost i vidjet ćete kako vam brat musliman postaje bliži i draži. Osjetit ćete da vam je lakše, a to je posljedica čišćenja od grijeha, koje se dešava u tom trenutku, shodno riječima Resulullaha a.s.:
“U trenutku kada se dva muslimana susretnu i rukuju, sa njih spadaju grijesi.“
Prvo što je Poslanik a.s. naređivao svojim sljedbenicima u Meki jeste iskrena vjera i čuvanje rodbinskih veza uz dobročinstvo.
Prvo što je Poslanik a.s. izgovorio nakon što je došao u Medinu bilo je:
„O ljudi, širite selam, pomažite onima kojima je pomoć potrebna, čuvajte rodbinske veze i namaz obavljajte noću dok ljudi spavaju, ući ćete u Džennet spašeni.“
Održavanje rodbinskih veza donosi blagoslov, povećava nafaku i produžava život, shodno riječima Allahovog Poslanika:
„Ko želi da mu se nafaka uveća i produži život, neka održava rodbinske veze.“
Poštovani vjernici, budite Allahu pokorni i takmičite se u činjenju dobra, jer nas na to podstiče Uzvišeni Allah riječima. „I neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati”.

Neka dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, poželio je muftija dr. Dudić.

“Uzvišeni Gospodar nas poziva na pokornost i ustrajnost u ibadetima i nakon Ramazana, a Poslanik, a.s. nas podstiče da poslije Ramazana ispostimo šest dana u mjesecu ševvalu riječima:
„Ko isposti mjesec Ramazan, a potom proprati postom šest dana u mjesecu ševvalu, kao da je postio čitavu godinu.“
Uzvišeni Allahu, Ti koji Si nas častio brojnim blagodatima u Ramazanu, ne uskrati nam Svoju milost i blagodati nakon Ramazana. Očisti naša srca od mržnje i zavisti. Ojačaj našu Zajednicu jedinstvom. Ukabuli naše ibadete i dove. Oprosti nam grijehe i sačuvaj poniženja na Sudnjem danu. Uputi nas i naše porodice na pravi put. Podari bolesnima zdravlje. Smiluj se našim umrlima i oprosti im grijehe. Daruj nam snage da na putu pokornosti Tebi ustrajemo i da se na tom putu ne pokolebamo. Pomozi muslimanima širom svijeta. Pomozi svim dobrim ljudima i zaštiti nas iskušenja koja ne možemo podnijeti.
Poštovani vjernici, svima vama i članovima vaših porodica, svim pripadnicima islama u Srbiji: Bošnjacima, Albancima, Romima, Aškalijama, Egipćanima i ostalima u Muftijstvu sandžačkom, preševskom, beogradskom i novosadskom, ka i u dijaspori, BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN, uz dovu Milostivom Gospodaru da ga u zdravlju, sreći, blagostanju i Allahovom zadovoljstvu provedete”, završava muftija dr. Dudić.

SANA – Hamza Škrijelj