Imam: Adnan-ef. Dupljak

Kamen temeljac za izgradnju ove džamije postavljen je novembra 2015. godine. Radovi su brzo napredovali, tako da je izgradnja džamije završena u rekordnom roku. Džamija se otvorila za nepunu godinu dana, novembra 2016. godine. Na otvorenju džamije prisustvovali su visoki zvaničnici Islamske zajednice. Što se tiče novčanih sredstava i pomoći pri izgradnji, bilo je velikih donacija, čak preko 160.000 eura.

Od aktivnosti džamije u prvom redu jeste mekteb koji se odvija subotom i nedjeljom dva sata prije podne namaza. Mekteb redovno pohađa preko 100 djece, a nekada ta brojka naraste i do 150. Grupe su odvojene – posebno dječaci i djevojčice. Od plodova mekteba jesu desetine djece koji su završili Ilmihal, na desetine koji su savladali Sufaru i uče Kur’an. Također, ima dosta djece koja uče Kur’an napamet, tako da su neki već naučili skoro pola Amme-džuza. U aktivnosti spada i učenje harfova za odrasle osobe koje se odvija petkom i subotom nakon akšam namaza. To traje pola sata, dok je preostalih pola sata predviđeno za učenje tedžvida. Do sada su tečaj završile dvije grupe odraslih osoba, muškaraca i žena.

Također, srijedom se održava redovni heftični ders, a to je komentar 40 hadisa imama Nevevija. Ders je nakon jacije ili nakon akšama, u zavisnosti od vremena. Poslije sabahskog namaza imam daje kraći ders u vidu nasihata.

Imam sa džematskim odborom obilazi džematlije, tako da jednom heftično organizuju druženja, noćne posetke i slično. Uz to se uruči poneka hedija, knjiga itd.

Što se tiče ramazanskih aktivnosti, organizovan je redovan ders o životu Božijeg Poslanika s.a.w.s. od rođenja do smrti, a koji se održavao između sabahskog suneta i farza i trajao je 15-ak minuta. Tu je svakako i halka Kur’ana koja se realizovala svakog dana nakon ikindijskog namaza. Proučio bi se cijeli džuz uz kraći komentar svake stranice, kao i rezime nakon završene sure u vidu isticanja pouka i poruka iste. Prije početka teravija održavalo se kraće predavanje. U posljednjoj trećini Ramazana klanjao se noćni namaz, kada je također imao kraći ders.

About The Author

Related Posts