Imam: Idris-ef. Beširović

Kao većina novopazarskih džamija i Kurd Čelebi ili Pašina džamija potiče iz XVI vijeka. Prvi put se pominje 1604. godine mahala Kurd Čelebije i džamija u njoj, što znači da je koju godinu prije toga izgrađena.

Zbog lošeg stanja, 1988. godine Islamska zajednica i džematski odbor pokrenuli su inicijativu za obnovu džamije, a radovi su izvedeni prema principima zaštite.

Džamija se nalazi u Svojboru, na desnoj obali Jošanice, nedaleko od njenog ušća u Rašku. Zahvaljujući donacijama dobrih ljudi, 2002. godine sagrađena je nova munara, visoka 33 metra.

Nešto kasnije, radovi su nastavljeni i na starom dijelu džamije, tako da smo konačno dobili njen novi izgled, sa velikim kubetom i šest malih kubeta. Džamija u svom kompleksu ima dvije abdesthane, gasulhanu, šadrvan sa šest česama, četiri toaleta i harem od 550 kvadrata.

Od 380 domaćinstava, redovno članarinu plaća 65%.

Aktivni su u prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra, kao i sredstava za vakufske kuhinje. Obnova džamije je još u toku.

Vjerska pouka se obavlja tokom cijele godine, a najintenzivnija je tokom ljetnog raspusta. Broj redovnih polaznika kreće se od 35 do 70. Između akšama i jacije obavlja se vjerska pouka za odrasle.

Tokom godine organiziraju se tribine, a zbog velikog broja prisutnih džematlija na džumi namazu, jednom mjesečno hutbu drže uvaženi alimi i profesori.

Imam Idris-ef. Beširović rođen je 1963. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, Alauddin medresu u Prištini upisao 1978. godine, a nakon završene prve godine dalje školovanje nastavio je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Godine 1983, stupio je u službu imama, hatiba i muallima u džamiji Svojbor, gdje se i danas nalazi.

Glas islama 287, strana 12, Tema broja

 

 

BIOGRAFIJA

Idriz ef. Beširović rođen 07.12.1963 godine u Novom Pazaru od oce Ešrefa i majke Emire. Osnovnu školu završio u Novom Pazaru, nakon koje je upisao Alaudin medresu 1978 godine, gdje se ubrzo potom prebacio u Gazi Husrev- begovu medresu u Sarajevu i time ujedno bio zadnja generacija koja je pohađala medresu u trajanju od pet godina.

Nakon uspješno okončanog školovanja 1983 godine u junu diplomirao. Nakon preuzimanja diplome stavio se na raspolaganje Medžlisu Islamske zajednice Novi Pazar i počeo raditi kao imam, hatib i mualim u Pašinoj- Svojbor džamiji. Od 01.07.1983 primljen u stalni radni odnos.

U istom džematu radi i dan danas. Nekoliko godina bio je blagajnik u Udruženju uleme, a zadnjih 15 godina pa sve do danas pored imamskog posla pomaže blagajniku kao tehničko lice.

Oženjen i otac 6 djece.

About The Author

Related Posts