Imam: Kemal-ef. Jusufović

Prije skoro 500 godina, tačnije 1528. godine, podignuta je Hajrudin džamija na Paricama koja spada u red najstarijih novopazarskih džamija.

Hajrudin Bajramli je graditelj džamije, a Parice su dio grada u kome je džamija locirana. Parice je svojevremeno, prije nego što je formiran Novi Pazar, bilo naselje, moguće selo, jer se pominje u popisu 1455. godine. Kada je formiran Novi Pazar oko 1460. godine parička mahala bila jedna od prvih u ovom gradu. Taj dio grada se i danas zove Parice, iako ga čine više ulica, a najvažnija od njih je Sarajevska.

Do 2002. godine džamija je bila u vrlo lošem stanju tako da se više nije mogao obavljati namaz u pristojnim uslovima. Uz pomoć džamijskog odbora i kompletnog džemata donijeta je odluka da se pristupi rekonstrukciji i dogradnji džamije. Obavljene su sve aktivnosti na pripremi, izradi i dobijanju saglasnosti na projektnu dokumentaciju. Dobijena je saglasnost iz ZZS kulture iz Kraljeva kako bi radovi nesmetano tekli.

Džemat Hajrudin džamije danas obuhvata 250 domaćinstava. U džamiji se klanja svih pet vakata namaza, a često se održavaju razni prigodni skupovi i predavanja iz oblasti islamskih znanosti. Također, u džamiji je stalna praksa da se uči mukabela uz Ramazan, kao i klanja noćni namaz u toku mubarek mjeseca. Tokom godine organizuju se tribine na razne teme iz oblasti islamskih znanosti.

U dvorištu džamije očuvano je dosta staro i interesantno groblje. Također, u njenom dvorištu je podignuta zgrada u kojoj je smješten Sibjan-mekteb Reuda koji pohađa preko veliki broj djece. U kompleksu džamije su dvije gasulhane u kojima se često opremaju umrli muslimani i muslimanke.

Džemat je aktivan u prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra, kao i sredstava za vakufske kuhinje. Od 250 domaćinstava članarinu redovno plaća 55%.

Vjerska pouka se obavlja tokom cijele godine, a najintenzivnija je tokom ljetnog raspusta. Broj redovnih polaznika je od 25 do 50.

Obnova džamije je još u toku.

Glas islama 287, strana 11, Tema broja

About The Author

Related Posts