Imam: Samir-ef. Murić

Čalap Verdi džamija nalazi se u centru grada u ulici Šabana Koče. Sagrađena je u prvoj polovini XVI vijeka – 1540. godine pod imenom Čalap Verdi. Više puta je obnavljana. Ejup Mušović u knjizi „Džamije u Novom Pazaru“ navodi da ju je 1765. godine obnovio Ismail-paša. Nakon njega, obnavljao ju je izvjesni hadži Kadrija, po kome je jedno vrijeme i nosila ima. Godine 1960. obnovio je džematski odbor na čelu sa Nuradinom Hajrovićem.

Prema svjedočenju rahm. Nuradina, nakon rata ova džamija je bila zatvorena i u njoj se nije obavljao namaz. Njoj je kao i mnogim drugim džamijama prijetilo rušenje i brisanje bilo kakvog traga. Od 1960-1965. godine džamija je obnovljena. Kasnije, 1990 godine, pored džamije je izgrađen objekat u kojem je smještena abdesthana i gasulhana. U jednom dijelu dvorišta džamije se nalazi nekoliko mezara.

U periodu od 2012. do 2016. godine džematski odbor džamije Čalap Vedri sa imamom Samir-ef. Murićem, a pod pokroviteljstvom Medžlisa IZ-e Novi Pazar, krenuo je u novo renoviranje džamije sa pratećim objektima abdesthane i gasulhane. Renoviranje je teklo postepeno i u fazama. U toku renoviranja hodnika, iznad ulaznih vrata otkrila se mermerna ploča zlatno obojena, na kojoj je u stihu uklesan hadis: „Ko je sagradio ovu prelijepu džamiju, Allah njemu sagradio kuću u Džennetu.“ Ovu ploču smo uokvirili i ostavili u njenom izvornom obliku da svedoči historiju postojanja ove džamije. Džamija je kompletno renovirana, kako spolja tako i iznutra.

Glas islama 287, strana 10

Džemat Čalap Verdi džamije broji oko 350 domaćinstava. Džamija je jako dobro posjećena od strane džematlija kojih na dnevnim namazima ima 30-50, a džumom je prepuna, kao i njeno dvorište ispred. Struktura džemata je šarenolika, od najmlađih do najstarijih. Svake godine u zimskom i ljetnom periodu organizuju se heftična predavanja za džematlije iz raznih islamskih oblasti i radi se na islamskoj edukaciji džemata. Mektebska nastava za djecu održava se dva puta heftično, subotom i nedeljom, i izvodi se u četiri stupnja: učenje Ilmihala, Sufare, pravilnog učenja Kur'ana, te napamet zadnjih 20 sura.  U mektebu ima upisanih oko 50 djece, a redovno dolazi na nastavu njih 30.

 

Džamija je uvijek bila i ostala centar svih dešavanja koji se tiču našeg života. Ona privlači svakog onog koji iskreno želi da bude pokoran Allahov rob. Mnoge generacije su prošle kroz ovu, a i kroz druge džamije i tako će, inšallah, biti do Sudnjeg dana.

Biografija

Samir ef. Murić, rođen je 16.10.1987.godine u Rožajama, od oca Bega i majke Ibrime. Osnovnu školu završio je u selu Donja Lovnica, kod Rožaja 2002. godine Zatim upisuje srednju medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru koju uspješno završava 2006.g. Iste godine upisuje se na Fakultet za Islamske studije u Novom Pazaru, kojeg u roku završava. Diplomski rad iz Hadisa na temu „Muhammed, a.s. kao lider“ odbranio je 29.04. 2011.godine (ocjenom 10) i stekao zvanje profesor Islamskih nauka.  Tokom medrese i prve dvije godine fakulteta obavljao je dužnost muezina u nekoliko novopazarskih džamija. 2007. godine u toku mjeseca Ramazana kao student druge godine boravio je u džematu Vetzikon u Švicarskoj na ramazanskoj praksi. Od 2008-2011 godine radi kao vaspitač u medresi. Jedan je od pokretača studentskog lista Talib koji je izlazio na Fakultetu za islamske studije. Tokom studija imao je nekoliko javnih nastupa i tribina, a jednu godinu je bio predsjednik studentskog parlamenta.  Pisao je tekstove za list Talib i Glas Islama. Od kraja 2010.g. obavlja imamsku dužnost, prvo u hadži Kadinoj džamiji a zatim u džamiji Čalap Verdi u kojoj dobija posao za stalno i čiji je aktivni imam i danas. Od ove godine ponovo je angažovan na mjestu vaspitača u medresi Gazi Isa-beg, gdje radi sa učenicima na njihovom odgoju i vaspitanju, a također, vodi i horsku sekciju učenika muške medrese. Kao imam postigao je velike rezultate u radu sa džematom, mektebskoj nastavi, kao i potpunoj obnovi i rekonstrukciji džamije sa pratećim objektom abdesthane i gasulhane. Ove godine je sa grupom imama iz Sandžaka boravio u Kuvajtu mjesec i po dana na stručnom usavršavanju arapskog jezika. Apsolvent je master studija na Fakultetu za islamske studije. Učesnik je brojnih seminara i tribina u Novom Pazaru i Sarajevu. Oženjen je i otac dvoje djece.

About The Author

Related Posts